LEPIDLA NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL

 

Lepidla na bázi rozpouštědel (polychloroprén) jsou vyrobena z různých skupin surovin včetně přírodních
syntetických kaučuků a vhodných kombinací rozpouštědel (benzíny, ketony, estery nebo aromatické látky).

Lepicí vrstva vznikne, když se rozpouštědla vypaří. Sestavy se mohou vytvářet kontaktním lepením (nanesením lepidla na obě plochy) nebo mokrým lepením (nanesením lepidla na jednu lepenou plochu).

Většina kontaktních lepidel je založena na polychloroprénovém kaučuku. Vykazují dobrou počáteční pevnost a dosahují vysoké pevnosti na mnoha materiálech.

►►►  Pression VOT
►  Respan K/8-E
►  Respan PLR-Super