Průmyslová PUR lepidla (systémy)

Všechny pur systémy vyrábíme přímo dle specifikace a požadavků zákazníka.

Polyuretan (PUR pěna) je polymer, který se vyrábí polyadicí diisokyanátů a dvojsytných nebo vícesytných alkoholů za vzniku uretanové vazby. Izokyanáty velmi snadno reagují se všemi sloučeninami, které obsahují aktivní vodík (což je např. voda, alkoholy, fenoly, thioly, aminy, karboxylové kyseliny aj.) Hlavní růstová reakce je proto doprovázena řadou vedlejších reakcí, z nichž některé se cíleně využívají při výrobě určitých typů polyuretanů, např. při výrobě pěnového polyuretanu je důležité uvolňování CO2 (díky reakci izokyanatové skupiny s vodou), protože působí jako nadouvadlo. PUR pěna je velmi široký pojem, skládá se z řady druhů a typů, rozlišují se dle jejich parametrů, účelu použití a způsobu zpracování.

Hlavní typy PUR pěn:

 Integrální PUR: Díky svému charakteristickému profilu vlastností poskytují atraktivní alternativy k tradičním materiálům jako dřevo, kov, termoplasty a termosety.Sendvičová struktura, která tvarovaným dílů propůjčuje při relativně nízké hmotnosti vysokou mechanickou pevnost, je vyráběna v jednom pracovním kroku z jednoho a toho samého materiálu. Reakční směs se aplikuje do uzavřených forem. Přitom se na základě specifických teplotních a tlakových poměrů v této formě vytvoří masivní okrajová zóna-kůra, jakož i jemně pórovité pěnové jádro. Hustota pěny vykazuje v průřezu konstrukčního dílu integrální průběh. Zde je především uplatnění v automobilovém průmyslu (volanty, madla řadících pák, hlavové opěry, madla), ale i v jiných sektorech průmyslu, jako je zdravotnictví, nábytkářský průmysl (loketní opěrky, područky, rehabilitační prvky, límce do whirpoolů)

– Tvrdá PUR: Tvrdá polyuretanová pěna je vysoce síťovaný, termosetický plast s uzavřenými póry s nízkou i vysokou hustotou-objemovou hmotností. Z jeho nízké tepelné vodivosti vyplývají vynikající tepelně-izolační vlastnosti tohoto materiálu. S tvrdými polyuretanovými pěnami je k dispozici vysoce výkonný tepelně-izolační, ale i konstrukční materiál využitelný v mnoha oborech lidské činnosti

– Měkká PUR: Z těchto polyuretanových pěn jsou vyráběny výrobky jako tvarovky sedáků, opěr, hlavových opěr, matrace. Vedle funkce jako pohodlná čalounění v nábytku, sedadlech, polštářích a matracích, se v jiných aplikacích využívá dalších technických vlastností měkké pěny jako různé výplně, pěnová těsnění, absorpce hluku v konstrukčních dílech pro interiéry vozidel nebo vysoké přilnavosti při výrobě vzduchových filtrů. Měkké pěny mohou být vyráběny jako bloky kontinuálním a diskontinuálním způsobem. Pro mnoho aplikací měkkých pěn je však zadána komplexní geometrie tvarovaného dílu, kterou lze ekonomičtěji realizovat přímou výrobou tvarovaných pěn. Tak nejsou kladeny žádné meze volnosti tvarů při současně vysokém komfortu.

Vedle vysoce elastických čalouněných systémů jsou nabízeny také speciální systémy se zlepšenou protipožární ochranou (DIN 5510-2, UIC 564-2, EN 45 545) nebo také se zvláštními viskoelastickými  vlastnostmi. U viskoelastických pěn (takzvané „líné“ či Memory-pěny) s pomalým návratem do původního tvaru je při zatížení dosaženo optimálního rozložení tlaku a tím nejvyššího pohodlí při sezení a ležení.

Zaujaly vás naše produkty?

Poradíme vám s výběrem